IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sju av tio personer inom arbetskraften var med i en a-kassa 2022

I december 2022 var 3,9 miljoner personer medlem i en a kassa. Det motsvarar 74 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år.

Det finns 24 a-kassor i Sverige med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Den största a-kassan är Akademikernas a-kassa med 759 744 medlemmar. Den minsta är Säljarnas a-kassa som hade 7 591 medlemmar i december 2022.

Diagrammet nedan visar de 24 a-kassorna i storleksordning. 

medlem_akassa_stapel.png

Andelen medlemmar i förhållande till arbetskraften

Sedan 2007 har det totala antalet medlemmar i a-kassan motsvarat cirka 70 procent av arbetskraften. Det innebär att sju av tio i arbetskraften är med i en a-kassa. I december 2022 var 3,9 miljoner personer med i en arbetslöshetskassa. 

Diagrammet nedan visar andelen medlemmar av personer i arbetskraften mellan 16 och 64 år.

andelavarbetskraft_medlem_i_akassa06-22.png

Medlemsutvecklingen under 2022 

Under 2022 ökade medlemsantalet hos fem a-kassor och hos 15 a-kassor minskade antalet medlemmar. Störst procentuell medlemsökning hade Sveriges arbetares a-kassa som växte med fyra procent jämfört med året innan. Kommunalarbetarnas a-kassa var den organisation som förlorade flest medlemmar. Där minskade antalet medlemmar med drygt 4 000 personer. 

Diagrammet nedan visar den procentuella förändringen av medlemsantalet mellan december 2021 och december 2022. Diagrammet inkluderar de a-kassor som har en förändring på minst en procent.

medlemsutveckling_akassa.png

Diagrammet nedan visar ur antalet medlemmar i a-kassan förändrades månad för månad under 2022. 

antal_medlemmar_2022.png