IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

A-kassornas väntetider 2020

Under 2020 hade hälften av alla som fick arbetslöshetsersättning väntat en till fyra veckor när de fick sin första utbetalning. Några a-kassor hade ännu längre väntetider där hälften av de sökande fick vänta mer än 14 veckor på sin första utbetalning.

Illustration med texten varierande väntetiderVäntetiderna hos olika a-kassor

Diagrammet nedan visar väntetiden för utbetalning av arbetslöshetsersättning hos de 25 a-kassorna under 2020. Väntetiden räknas i veckor och presenteras som median. 

Diagrammet visar a-kassornas väntetider för 2020

Diagrammet ovan visar att Alfakassan, Småföretagarnas och Hotell- och restauranganställdas a-kassor hade längst väntetider under 2020. Gemensamt för dem tre är att de hade en kraftig ökning av antalet ersättningsansökningar under 2020. Diagrammet visar att Elektrikernas, Finans- och försäkringsbranschens och Pappersindustriarbetarnas a-kassor hade kortast väntetid under 2020. 

Väntetiderna varierade från månad till månad under 2020. Den längsta väntetiden hade Alfakassan i november. Då fick hälften av ersättningstagarna vänta 21 veckor på sin första utbetalning. Elektrikernas a-kassa hade perioder under 2020 då deras medlemmar fick vänta två veckor på sin första utbetalning. Aktuell månadsstatistik för respektive a-kassa finns i statistikdatabasen.

Så förändrades väntetiden

Under 2020 ökade arbetslösheten i Sverige och flera a-kassor fick många ersättningstagare. Det innebar att handläggningstiderna blev längre för flera arbetslöshetskassor och många arbetssökande fick vänta länge på sin första utbetalning från arbetslöshetskassan. Diagrammet nedan visar vilka a-kassor som hade förändrade väntetider mellan år 2019 och 2020. Förändringen visas i antal veckor.

Diagrammet visar de a-kassor vars väntetid förändrades mellan 2019 och 2020. Alfakassan har störst förändring med en ökning på fem veckor.

Störst förändring i väntetid mellan år 2019 och 2020 hade Alfakassan med fem veckors förängd väntetid för helåret. Några a-kassor, till exempel Elektrikernas och Pappersindustriarbetarnas, hade en veckas kortare väntetid under 2020 jämfört med 2019.