IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsstatistik om EU/EES-ärenden

Här ser du årsstatistik över hur många intyg vi har utfärdat till personer som tar med sig sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker jobb i Europa.

Hur många sökte intyg för att ta med sig sin arbetslöshetsersättning och söka arbete i EU? 

Ansökan om U2 2018-2019.jpg

  • Under 2019 sökte 209 personer intyg för att ta med sin arbetslöshetsersättning för att söka jobb i EU. Av dessa var 110 kvinnor och 99 män.

Hur många intyg beviljade vi?

Beviljade U2 2018-2019.jpg

  • Totalt beviljade vi 157 ansökningar under 2019 till 81 kvinnor och 76 män.