IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Månadsstatistik

Varje månad redovisar IAF hur många personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa.  Vi redovisar också hur många som har fått arbetslöshetsersättning och hur stort belopp som har betalats ut från arbetslöshetsförsäkringen.