IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Beslut för ersättningstagare fördelat på villkor, avstängning och nedsättning

Här hittar du statistik över beslut om antal ersättningstagare fördelat på arbetsvillkor, studerandevillkor samt avstängning och nedsättning.