IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser från Arbetsförmedlingen

Här hittar du statistik över antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen.