IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Här hittar du statistik över antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och antal sanktionsbeslut. Statistiken avser perioden januari 2005 till augusti 2013.

Varje länk innehåller en PDF-fil med information som är bra att läsa innan du gör ditt datauttag. Förutom information om uppgifterna i tabellerna finns även historik och lagregler.