IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Utbetald arbetslöshetsersättning

Här hittar du statistik över utbetald arbetslöshetsersättning fördelat på arbetslöshetskassa, län och kommuner, deltidsarbete med mera.