Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

251 985

personer fick arbetslöshetsersättning under 2015

Nyheter

IAF:s tillsyn och uppföljning

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1
  Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen

  Fokusområde 2
  Föreskrifter som behöver ses över

  Fokusområde 3
  Arbetslöshetskassornas organisation och ekonomi

  Fokusområde 4
  Underrättelser och sanktioner inom aktivitetsstödet

  Fokusområde 5
  Digitalisering