Arbetslöshetsförsäkringen i siffror

 

Väntetider för arbetslöshetsersättning i augusti

 

 

 

 

 

 

Bild på diagram över väntetider för arbetslöshetsersättning
Läs mer

Aktuell statistik

971 899 251

kronor betalades ut i arbetslöshetsersättning i augusti