Arbetslöshetsförsäkringen i siffror

 

Väntetider för arbetslöshetsersättning i oktober

 

 

 

 

 

 

Bild på diagram som visar väntetiden för arbetslöshetsersättning
Läs mer

Aktuell statistik

3 475 478

medlemmar i arbetslöshetskassorna i september