Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

1 304 207 108

kronor betalades ut i arbetslöshetsersättning i januari

Nyheter

IAF:s tillsyn och uppföljning

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1 och 2:
  Förändringarna i regler för arbetslöshetsersättning per den 1 september 2013

  Fokusområde 3:
  Arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring

  Fokusområde 4:
  Sanktionsregler för deltagare med aktivitetsstöd införs den 1 mars 2015