Arbetslöshetsförsäkringen i siffror

 

Väntetider för arbetslöshetsersättning i december

 

 

 

 

 

 

Bild på diagram över väntetider på arbetslöshetsersättning
Läs mer

Aktuell statistik

3 488 016

medlemmar i arbetslöshetskassorna i november

IAF:s tillsyn och uppföljning

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1 och 2:
  Förändringarna i regler för arbetslöshetsersättning per den 1 september 2013

  Fokusområde 3:
  Arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring

  Fokusområde 4:
  Sanktionsregler för deltagare med aktivitetsstöd införs den 1 mars 2015