Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

3 595 820

medlemmar i arbetslöshetskassorna i augusti

Nyheter

Vår tillsyn och uppföljning

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1
  Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

  Fokusområde 2
  Följa utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen

  Fokusområde 3
  Arbetslöshetskassorna som organisationer

  Fokusområde 4
  Digitalisering

   

Begränsat öppethållande i växeln

På grund av personalutbildning är växeln bara öppen mellan kl. 8.00 och 12.00 den 18e och 19e oktober. Det går fortfarande bra att ringa direkt till våra medarbetare.

Frågor om ärenden och försäkringsinformation?

Kontakta  

Vad säger reglerna?