Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

1 141 939 508

kronor betalads ut i arbetslöshetsersättning i november

Vår tillsyn och uppföljning

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1
  Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

  Fokusområde 2
  Följa utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen

  Fokusområde 3
  Arbetslöshetskassorna som organisationer

  Fokusområde 4
  Digitalisering