Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Aktuell statistik

1 133 120 506

kronor betalades ut i arbetslöshetsersättning i maj

Nyheter

Våra granskningar

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1
  Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

  Fokusområde 2
  Likabehandling

  Fokusområde 3
  Etableringsersättningen

  Fokusområde 4
  Digitalisering