IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas avgifter till staten

Tabellen nedan visar arbetslöshetskassornas totalt inbetalda avgifter till staten under åren 2004 till 2013 i miljarder kronor.

 
År Belopp (miljarder kronor) Avgift
2013 5,518 Finansierings- och arbetslöshetsavgift
2012 5,193 Finansierings- och arbetslöshetsavgift
2011 4,958 Finansierings- och arbetslöshetsavgift
2010 6,239 Finansierings- och arbetslöshetsavgift
2009 7,449 Finansierings- och arbetslöshetsavgift
2008 8,391 Finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift/arbetslöshetsavgift
2007 11,391 Finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift
2006 3,132 Finansieringsavgift
2005 3,182 Finansieringsavgift
2004 3,403 Finansieringsavgift

Förhöjd finansieringsavgift infördes 1 januari 2007. Denna ersattes 1 juli 2008 av en arbetslöshetsavgift.

Arbetslöshetsavgiften betalades till 31 december 2013. Från den 1 januari 2014 betalar arbetslöshetskassorna enbart finansieringsavgift.

Uppgifterna om avgifter kan avvika från de uppgifter som bland annat finns i IAF:s årsredovisningar på grund av att avgifterna har korrigerats.