IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Statistikdatabasen

Här hittar du statistik om arbetslöshetsförsäkringen. I statistikdatabasen kan du själv ta fram statistik om arbetslöshetsförsäkringen som du är intresserad av.

Statistikdatabasen uppdateras den sjunde varje månad.

Längst ner på sidan finns länkar till PDF-filer med information, historik och lagregler som är bra att läsa i samband med att du tar fram statistiken.