IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Mina sidor för arbetslöshetskassorna

Här finns information och inloggning till e-tjänster som riktar sig till arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor. En ny version av Mina sidor är i produktion sedan den 24 februari 2023. Förbättringarna i e-tjänsterna är baserade på tidigare återkopplingar från nyttoenkäten. En mer utförlig beskrivning på de olika förbättringarna har kommunicerats till respektive arbetslöshetskassa.

Datum för medlemsredovisning

Medlemsuppgifter för månad Sista rapporteringsdag Fakturans förfallodatum
Maj 2023-06-14 2023-06-30
Juni 2023-07-06 2023-07-31
Juli 2023-08-16 2023-08-31
Augusti 2023-09-13 2023-09-29
September 2023-10-12 2023-10-31
Oktober 2023-11-14 2023-11-30
November 2023-12-14 2023-12-29


Kontakt

Systemförvaltare Monica Larsson

Telefon: 0150-48 70 00

Logga in på Mina sidor


Mellan kl. 17.00 och 24.00 tredje och fjärde torsdagen i varje månad sker underhåll och service av hela IAF:s it-system. Under denna tid är e-tjänsten Mina sidor inte tillgänglig.