På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Om oss

IAF är en myndighet som bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bra. Det gör vi genom att granska tre av våra viktigaste trygghetssystem: arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet/utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska sköta sina uppdrag i ersättningssystemen rättssäkert och effektivt så att arbetslösa snabbt kan få arbete.

Vi arbetar med tillsyn och uppföljning

 • Vi granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Vi granskar också hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd/utvecklingsersättning eller etableringsersättning men inte lever upp till kraven för ersättning.
 • Vi följer utvecklingen i arbetslöshetsförsäkringen och tar initiativ till åtgärder när det behövs.
 • Vi sammanställer och analyserar statistik om arbetslöshetsförsäkringen
 • Vi utreder frågor på regeringens uppdrag.

Det går inte att anmäla en arbetslöshetskassa eller myndighet till oss och vi kan inte gå in i enskilda ärenden.

Vi förtydligar regelverket

 • I vissa fall kan vi utfärda föreskrifter som beskriver hur lagar och förordningar ska tolkas.
 • Vi följer rättsutvecklingen och driver mål om arbetslöshetsförsäkringen i domstol för att få fram vägledande domar.
 • Vi anmäler till regeringen om lagar eller förordningar behöver ändras.

Vi har förvaltningsuppgifter

Vi har många förvaltningsuppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar bland annat om att:

 • utfärda intyg som ger arbetslösa möjlighet att söka arbete i andra länder i EU, EES och i Schweiz med arbetslöshetsersättning från Sverige,
 • samordna arbetslöshetsförsäkringsfrågor i EU,
 • ta in avgifter till staten från arbetslöshetskassorna,
 • betala statsbidrag till Arbetslöshetskassan ALFA,
 • utreda skadeståndsanspråk från enskilda,
 • besluta hur arbetsgivarintygen ska vara utformade,
 • förvalta databaser.