IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Pressbilder

Här hittar du pressbilder för nedladdning till webb eller tryck. Om du behöver vår logotyp i annat format kan du kontakta IAF:s presskontakt.

Pressbilderna är fria att ladda ned och använda i redaktionella sammanhang där IAF, och personen på bilden, nämns. Bilden får inte ändras  och inte användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen. Bilderna får inte användas i kommersiella sammanhang. 

Uppge alltid fotografens namn vid publicering och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen vid publicering av en pressbild från vår webbplats. 

IAF:s logotyp är en enhet som inte får förvanskas, delas eller byggas på.