IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Intyg U1 – för sammanläggning av perioder

Om du har arbetat i Sverige

Om du tidigare har arbetat i Sverige och vill räkna med det arbetet när du söker arbetslöshetsersättning inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland behöver du ett intyg U1. 

I Sverige är det de svenska a-kassorna som utfärdar intyg U1. 

Om du vill ha ett Intyg U1 ska du därför höra av dig till din svenska arbetslöshetskassa som du var medlem i när du arbetade i Sverige. 

Om du inte var medlem i någon arbetslöshetskassa när du senast arbetade i Sverige kan du kontakta ALFA-kassan. 

Om du har arbetat i EU/EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

När du ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige efter att ha arbetat i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland ska arbetslöshetskassan ta ställning till sammanläggning av perioder. Om du har lämnat ett intyg U1 ska arbetslöshetskassan utgå från intyget. Intyg U1 utfärdas av den behöriga myndigheten i det land du arbetade. Om arbetslöshetskassan behöver ytterligare uppgifter kan en begäran ske till den berörda institutionen i det före detta arbetslandet.

Bild på människor i olika yrken