IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för augusti

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2015 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i augusti 2020, tusental

Antal personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i augusti 2016-20

    • I augusti var 3 900 771 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i augusti 2020, tusental

Diagram som visar antalet personer - i tusental - som fått arbetslöshetsersättning i augusti 2016-2020

    •  augusti 2020 fick 151 331 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 72 307 personer kvinnor och 79 024 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i augusti 2020, tusental kronor

diagram som visar utbetald ersättning i tusental fördelat på kvinnor och män i augusti åren 2016-2020

  • I augusti 2020 betalades 2 353 413 896 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)