IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för 2019

Här kan du ta del av IAF:s årsstatistik för 2019.

  • Hur mycket pengar betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under 2019?
  • Hur många är egentligen med i en arbetslöshetskassa?
  • Hur länge får den som är arbetslös vänta för att få sin första utbetalning av arbetslöshetsersättning?
  • Har alla arbetslöshetskassor samma medlemsavgift?

Ta del av årsstatistiken om arbetslöshetsförsäkringen och få svar på frågorna!