IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för 2020

Här kan du ta del av IAF:s årsstatistik för 2020.

  • Hur mycket pengar betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under 2020?
  • Hur länge fick man vänta på sin första utbetalning från arbetslöshetskassan?
  • Hur många är egentligen med i en arbetslöshetskassa?
  • Har alla arbetslöshetskassor samma medlemsavgift?
  • Hur många företagare sökte arbetslöshetsersättning? 

Ta del av årsstatistiken om arbetslöshetsförsäkringen och få svar på frågorna!