IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för 2022

Här kan du ta del av IAF:s årsstatistik för 2022

 

  • Hur mycket pengar betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen?
  • Hur länge fick man vänta på sin första utbetalning från arbetslöshetskassan?
  • Hur många är med i en arbetslöshetskassa?
  • Har alla arbetslöshetskassor samma medlemsavgift?
  • Hur många beslut om vilande företag anmäldes under 2022? 

Ta del av årsstatistiken om arbetslöshetsförsäkringen och få svar på frågorna!