IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för 2023

Här kan du ta del av IAF:s årsstatistik för 2023

  • Hur mycket pengar betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen?
  • Hur länge fick man vänta på sin första utbetalning från arbetslöshetskassan?
  • Hur stor del av inkomsten täckte arbetslöshetsersättningen under 2023?
  • Hur många är med i en arbetslöshetskassa?
  • Har alla arbetslöshetskassor samma medlemsavgift?
  • Hur många sökte jobb i Europa med bibehållen arbetslöshetsersättning från Sverige?

Ta del av årsstatistiken om arbetslöshetsförsäkringen och få svar på frågorna!