IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för december

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2015 till 2019.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften i december, tusental

Antal medlemmar 2020-01.jpg

  • I december 2019 var 3 653 948 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. Den totala arbetskraften utgjordes av cirka 5 212 900 personer. (Källa: IAF och SCB)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i december, tusental

Personer1912.jpg

  • I december 2019 fick 99 697 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 47 721 personer kvinnor och 51 976 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i december, miljoner kronor

Utbetalningar1912.jpg

  • I december 2019 betalades 1 021 677 535 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)