IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen i siffror för januari

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften i december, tusental

Antal medlemmar 2020-01.jpg

  • I december 2019 var 3 653 948 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. Den totala arbetskraften utgjordes av cirka 5 212 900 personer. (Källa: IAF och SCB)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i januari, tusental

Antal personer 2020-01.jpg

  • I januari 2020 fick 116 147 personer arbetslöshetsersättning.

Utbetald arbetslöshetsersättning i januari, miljoner kronor

Diagram som visar utbetald ersättning i januari 2016-2020, miljoner kronor

  • I januari 2020 betalades 1 796 399 769 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa.