IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för november

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i november 2020, tusental

Antal medlemmar november 2020.jpg

  • I november var 3 921 558 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i november 2020, tusental

Antal personer som fått ersättning november 2020.jpg

  • I november 2020 fick 148 216 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 69 825 personer kvinnor och 78 391 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i november 2020, tusental kronor

Utbetald ersättning november 2020.jpg

  • I november 2020 betalades 2 768 936 447 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)