IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Beslut om höjning av timlönebeloppet för konstnärligt arbete

IAF har beslutat att höja det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 189 kronor från och med den 1 juni 2022.

Timlönebeloppet ska användas för att beräkna arbetslöshetsersättningen för arbetssökande som har utfört konstnärligt arbete, exempelvis som musiker, sångare, skådespelare eller konstnär.

IAF har i uppgift att fastställa detta belopp, med utgångspunkt i de avtal som gäller för motsvarande arbete som anställd och efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar konstnärligt arbete. Det regleras i 7 kap. 7 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring. 

I januari 2022 gjorde Unionens a-kassa en hemställan till IAF om att höja  det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete från 185 till 189 kronor.  I hemställan anges att den föreslagna justeringen motsvarar de avtalade minimilönehöjningarna för avtalen inom institutionsteater och film.