IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fler medlemmar i arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassorna hade i mars 3 774 000 medlemmar. Det är en ökning med 114 000 medlemmar (3 procent) jämfört med februari 2020. Störst medlemsökning hade Hotell och restauranganställdas arbetslöshetskassa som ökade med 17 procent. Andra arbetslöshetskassor som har haft stor medlemsökning är Säljarnas arbetslöshetskassa som ökade med 13 procent och Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa som ökade med 11 procent.

Arbetslöshetskassornas medlemsantal

Tabellen nedan visar arbetslöshetskassornas medlemsantal i februari respektive mars 2020 och procentuell förändring. Uppgifterna i tabellen är hämtade ur vår statistikdatabas per den 15 april 2020. 

 

Arbetslöshetskassa Februari Mars Förändring i procent

Akademikernas

711 073

729 791

2,6%

Alfa

129 338

138 952

7,4%

Byggnadsarbetarnas

119 439

123 568

3,5%

Elektrikernas

28 376

29 410

3,6%

Fastighets

44 638

45 409

1,7%

Finans- och Försäkringsbranschens

48 631

49 696

2,2%

GS

46 953

47 515

1,2%

Hamnarbetarnas

1 226

1 245

1,5%

Handelsanställdas

165 678

170 972

3,2%

Hotell- och Restauranganställdas

73 976

86 403

16,8%

IF Metalls

273 041

273 518

0,2%

Journalisternas

10 191

10 649

4,5%

Kommunalarbetarnas

577 069

580 799

0,6%

Ledarnas

79 037

81 072

2,6%

Livsmedelsarbetarnas

29 549

29 767

0,7%

Lärarnas

152 382

154 413

1,3%

Pappersindustriarbetarnas

13 393

13 383

-0,1%

Sekos

76 448

78 134

2,2%

Småföretagarnas

105 463

111 151

5,4%

STs

74 966

76 112

1,5%

Sveriges arbetares

5 712

6 324

10,7%

Säljarnas

6 718

7 587

12,9%

Transportarbetarnas

89 857

92 736

3,2%

Unionens

655 650

691 684

5,5%

Vision

141 684

143 931

1,6%

Total

3 660 488

3 774 221

3,1%

Om medlemsantalen

Arbetslöshetskassorna rapporterar in medlemsantalen till IAF varje månad. Uppgifterna i tabellen ovan har tagits ut den 15 april 2020. Medlemsantalen för en månad kan förändras vid senare inrapportering.