IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har tät dialog med arbetslöshetskassorna

Det pågående virusutbrottet har stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det är många personer som har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Regeringen har föreslagit tillfälliga åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen och avser att tillföra mer pengar till arbetslöshetskassornas handläggning.

– De tillfälliga reglerna som regeringen föreslår bidrar till att arbetslöshetsförsäkringen kan omfatta fler och det ekonomiska tillskottet till arbetslöshetskassorna ska säkerställa att de klarar av att handlägga sina ärenden, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. 

– Vi håller en tät dialog med arbetslöshetskassorna och deras service- och intresseorganisation Sveriges a-kassor, säger Peter Ekborg 

Syftet är att följa händelseutvecklingen och hur arbetslöshetskassorna kan hålla så korta handläggningstider som möjligt. IAF följer upp kassornas arbete dels genom att inhämta statistik om olika ärenden som arbetslöshetskassorna handlägger och genom att göra regelbundna uppföljningar per telefon. 

När många söker ersättning fån arbetslöshetsförsäkringen finns det risk att väntetiden att få sin ersättning blir lång. Under 2019 hade hälften av de som fick rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning väntat mellan 3 och 11 veckor för att få sin första utbetalning. 

 En arbetslöshetskassa som har lång handläggningstid sedan tidigare har nu en ännu tuffare situation. Därför följer vi upp och ser vilka åtgärder kassorna vidtar för att korta handläggningstiderna, säger Peter Ekborg. 

IAF har även förlängt tiden för arbetslöshetskassorna att hålla sina årsstämmor till den 31 oktober. Enligt lagen om arbetslöshetskassor ska årsstämman för varje kassa hållas senast 1 juli.