IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF startar tillsynsärende gentemot Unionens a-kassa

IAF har beslutat att inleda ett tillsynsärende av Unionens a-kassa. Bakgrunden till beslutet är a-kassans långa väntetider.

Syftet är följa upp arbetslöshetskassans prioriteringar och arbetssätt som ska säkerställa att väntetiderna hålls på en godtagbar nivå.