IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommunalarbetarnas a-kassa har lång väntetid – IAF startar tillsynsärende

Väntetiden för förstagångsansökningar till Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har blivit allt längre under de senaste veckorna. Nu har IAF startat ett tillsynsärende för att följa upp arbetslöshetskassans arbete med att nå kortare väntetid.

Tillsynsärendet med Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa startade den 8 februari. Syftet är att föra en dialog med arbetslöshetskassan för att följa upp deras prioriteringar och arbetssätt som ska bidra till att få kortare väntetid i sin handläggning. 

Under 2023 hade IAF ett tillsynsärende om förlängd väntetid med Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa. Det ärendet avslutades i november 2023 när arbetslöshetskassan nådde sitt mål om en väntetid på max fem veckor i median.