IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Månadsstatistik för september

Under september månad fick drygt 95 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades drygt 1,15 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Under rubriken Arbetslöshetsförsäkringen i siffror kan du läsa hur många som får arbetslöshetsersättning och hur mycket pengar som betalas ut månad för månad. 

Du kan också se hur många som är medlemmar i en arbetslöshetskassa. I augusti var drygt 3,6 miljoner personer med i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften som låg på drygt 5,3 miljoner personer.