IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya blanketter för att anmäla ändringar gällande arbetslöshetskassornas företrädare och revisorer

IAF har tagit fram nya blanketter som arbetslöshetskassorna ska använda för att anmäla sina företrädare, det vill säga styrelseledamöterna, kassaföreståndaren och andra firmatecknare samt hur firman tecknas, och revisorer till IAF för registrering i föreningsregistret AKREG.

Två nya blanketter för företrädare respektive revisorer är publicerade och två ytterligare för adress- och namnändringar respektive företrädarnas och revisorernas egna anmälningar av egen avgång publiceras inom kort.

De nya blanketterna är utformade för att förenkla och förbättra hanteringen för arbetslöshetskassorna, deras funktionärer och IAF som handläggande myndighet. Det är ett steg i en rättslig och praktisk översyn av AKREG som IAF genomför.

Arbetslöshetskassorna är skyldiga att genast anmäla ändringar gällande grundläggande uppgifter om dem, deras stadgar, företrädare och revisorer för registrering i det offentliga föreningsregistret över arbetslöshetskassorna – AKREG.

I vanliga fall sker förändringarna i samband med de ordinarie stämmorna som arbetslöshetskassorna håller under maj och juni. Men exempelvis förtida avgångar och adressändringar ska anmälas löpande så att registret hålls aktuellt. Syftet med registret är att utomstående, exempelvis företag som ska ingå avtal med en arbetslöshetskassa eller en person som överväger medlemskap, ska kunna få tillförlitliga uppgifter om föreningen. 

Uppgifterna i registret är offentliga och kan beställas genom att kontakta IAF på iaf@iaf.se eller 0150-48 70 00.

Blanketter kan laddas ned från iaf.se vid inloggningen till Mina sidor för arbetslöshetskassorna.