IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tillsynsärende gentemot Kommunals a-kassa är avslutat

Kommunals a-kassa har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i april 2023.

Kommunals a-kassa uppnådde målet med maximalt fem veckors väntetid den 31 oktober 2023 och har väntetider på rimliga nivåer sedan några veckor tillbaka.

IAF kommer fortsatt att följa handläggningstiderna för samtliga myndighetsutövande åtgärder inom arbetslöshetskassans verksamhet och kan vid behov öppna ett nytt tillsynsärende eller förelägga om att vidta åtgärder.

Tillsynsärendet för Kommunals a-kassa avslutades 3 november.