IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs från 1 oktober 2023

IAF har beslutat att fastställa det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete i två steg. Den första höjningen sker 1 oktober 2023. Då blir det nya timlönebeloppet 197 kronor. Den andra höjningen sker 1 juni 2024. Då blir det nya beloppet 203 kronor.

Timlönebeloppet ska användas av arbetslöshetskassorna för att beräkna arbetslöshetsersättningen för personer som haft konstnärliga arbeten som exempelvis musiker, sångare eller skådespelare. Sedan 1 juni 2022 har timlönebeloppet varit 189 kronor. 

Beloppet höjs i två steg för att harmonisera med de olika avtalen som finns inom exempelvis film och institutionsteater. 

Beslutet att fastställa timlönebeloppet för 2023 och 2024 har tagits i enlighet med en begäran från Unionens arbetslöshetskassa.