IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

EU-regler om social trygghet

EU-förordning 883/2004 reglerar samordning av de sociala trygghetssystemen och omfattar även arbetslöshetsförsäkringen. Reglerna tillämpas också av Schweiz och EES-länderna (Island, Lichtenstein och Norge). För dig som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz kan det finnas begränsningar.

Vägvisare med EU:s länderEU-förordningen ger dig skydd när du bor och arbetar i olika medlemsstater men även om du flyttar mellan dem eller blir arbetslös. Det finns bland annat bestämmelser om

  • att söka arbete i ett land med arbetslöshetsersättning från ett annat land
  • att lägga ihop kvalifikationsperioder från andra länder för att få rätt till arbetslöshetsersättning 
  • vilket lands lag som gäller om du rör dig över gränserna 
  • din rätt till ersättning som gränsarbetare

EU-förordningen ger däremot ingen rätt till arbetslöshetsersättning. För att ha rätt till svensk arbetslöshetsersättning måste du fortfarande uppfylla villkoren enligt den svenska lagstiftningen. 

IAF handlägger ansökningar och utfärdar det intyg (Intyg U2) som behövs för att söka arbete i ett annat EU/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland under en begränsad period med arbetslöshetsersättning från Sverige. 

När du har ett sådant intyg kan du ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning för att söka jobb i ett annat land inom EU/EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland i tre månader. 

Arbetslöshetskassorna handlägger ärenden för dig som vill lägga ihop kvalifikationsperioder från andra medlemsländer för att få rätt till svensk arbetslöshetsersättning. 

Arbetslöshetskassorna utfärdar också intyg U1 (ett intyg för sammanläggning av kvalifikationsperioder i ett annat EU/EES-land eller Schweiz) till dig som har arbetat i Sverige och nu vill lägga ihop dina kvalifikationsperioder för att kunna söka ersättning i det land du flyttat till. Om du behöver ett intyg U1 eller har frågor om intyget ska du kontakta den arbetslöshetskassa du var medlem i när du arbetade i Sverige. Om du inte var medlem i någon arbetslöshetskassa ska du kontakta Alfa-kassan för att få hjälp med intyg U1.

På EU-kommissionens webbplats hittar du mer information om samordningen av reglerna på det sociala området.