IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Så här går det till att ansöka om intyg U2

Streckgubbar som illustrerar hur ansökningsförfarandet går till

IAF får ofta in ansökningar som inte är kompletta. De saknar uppgifter från arbetslöshetskassan eller Arbetsförmedlingen. För att undvika onödiga kompletteringar är det viktigt att din ansökan är komplett när den skickas till oss. Vi vill därför påminna dig som ska ansöka om ett Intyg U2 att läsa informationsbladet samt instruktionen på ansökningsblanketten noga innan du fyller i och skickar in din ansökan till IAF

 

 

Så här ansöker du

Fyll i:

Del 1. Grunduppgifter i ”Blankett att skicka till din arbetslöshetskassa” samt del Del 1. Grunduppgifter i ”Blankett att skicka till Arbetsförmedlingen”. 

När du fyllt i grunduppgifterna i båda blanketterna ska du skicka den ena blanketten till din arbetslöshetskassa och den andra till Arbetsförmedlingen per post. De kommer därefter fylla i sina uppgifter under del 2 och skicka tillbaka blanketterna till dig. 

När du har fått tillbaka blanketterna kontrollerar du att de är fullständiga och undertecknar båda blanketterna i del 3.

Skicka sedan båda blanketterna för ansökan om intyg U2 per post till IAF. Adressen framgår av ansökan.

Tänk också på att IAF behöver hinna handlägga din ansökan innan avresan. Vi rekommenderar därför att du lämnar in din komplett ifyllda ansökan minst fem dagar före avresedagen. 

 

pratbubbla blå vriden.jpg

När du får tillbaka din ansökningsblankett från Arbetsförmedlingen eller din arbetslöshetskassa kan du skicka den direkt till IAF. Var då noga med att informera oss om att du även kommer skicka in den andra blanketten till IAF så fort du fått tillbaka den.