IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rapporter och pm från 2004-2014

Här hittar du äldre rapporter som IAF publicerat sedan myndighetens start 2004. Om du är intresserad av att få någon av rapporterna i pdf-format kan du kontakta vår registratur.

2014

 • 11 dec 2014
  2014:33 Ekonomigranskning 2014 
 • 28 nov 2014 
  2014:32 Förstagångsprövade företagarärenden vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 
 • 28 nov 2014 
  2014:31 Förstagångsprövade företagarärenden vid Svensk handels arbetslöshetskassa 
 • 28 nov 2014
  2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 28 nov 2014
  2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa
 • 28 nov 2014 
  2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa
 • 28 nov 2014 
  2014:27 Förstagångsprövade företagarärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa
 • 31 okt 2013 
  2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004
 • 2014:25 (30 sept 2014) Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen
 • 2014:24 (13 aug 2014) Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud
 • 2014:23 (7 aug 2014) Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 
 • 2014:22 (7 aug 2014) Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 
 • 2014:21 (18 jun 2014) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, lämnade under 2013 och första kvartalet 2014
 • 2014:20 (12 jun 2014) Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden 
 • 2014:19 (4 jun 2014) Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi
 • 2014:18 (2 jun 2014) Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 
 • 2014:17 (8 maj 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa
 • 2014:16 (8 maj 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa
 • 2014:15 (8 maj 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges arbetares arbetslöshetskassa
 • 2014:14 (30 apr 2014) Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna
 • 2014:13 (16 apr 2014) Arbetslöshetskassornas beslut om uteslutning och frånkännande
 • 2014:12 (3 apr 2013) Uppföljning av deltidsbegränsningen 
 • 2014:11 (2 apr 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa
 • 2014:10 (2 apr 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa
 • 2014:9 (2 apr 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa
 • 2014:8 (2 apr 2014) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa
 • 2014:7 (28 mars 2014) Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan
 • 2014:6 (27 FEB 2014) Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg
 • 2014:5 (19 FEB 2014) Genomströmningstider för utbetald arbetslöshetsersättning 2013 
 • 2014:4 (7 feb 2014) Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete
 • 2014:3 (30 jan 2013) Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet
 • 2014:2 (22 jan 2014) Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar
 • 2014:1 (20 jan 2014) Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning

2013

 • 2013:37 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 
 • 2013:36 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 
 • 2013:35 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Elektrikernas arbetslöshetskassa 
 • 2013:34 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 
 • 2013:33 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa  
 • 2013:32 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid GS arbetslöshetskassa 
 • 2013:31 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Journalisternas arbetslöshetskassa 
 • 2013:30 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:29 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:28 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 
 • 2013:27 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Svensk Handels arbetslöshetskassa 
 • 2013:26 (18 dec 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 
 • 2013:24 (28 nov 2013) Konsekvensanalys av avgångs- eller omställningsersättningar och avgångsbidrag 
 • 2013:25 (28 nov 2013) Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen  
 • 2013:23 (31 okt 2013) Redovisning och analys av arbetslöshetskassornas sanktioner 
 • 2013:22 (1 okt 2013) Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 
 • 2013:21 (24 sept 2013) Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 
 • 2013:20 (22 AUG 2013) Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 
 • 2013:19 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:11 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Säljarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:18 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:17 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 
 • 2013:16 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 
 • 2013:15 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:14 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:12 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 
 • 2013:13 (4 JULI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Lärarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:10 (19 JUNI 2013) Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010–2012 
 • 2013:9 (14 JUNI 2013) Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelse från Arbetsförmedlingen, första halvåret 2012 
 • 2013:8 (10 JUNI 2013) Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 
 • 2013:7 (04 JUNI 2013) Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2013:6 (04 JUNI 2013) Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 
 • 2013:5 (16 MAJ 2013) Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning 
 • 2013:4 (25 APR 2013) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 
 • 2013:3 (26 MAR 2013) Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 
 • 2013:2 (20 MAR 2013) Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2013:1 (18 FEB 2013) Genomströmningstider år 2012 för utbetalning av arbetslöshetsersättning

2012

PM - Fakta om arbetslöshetsförsäkringen

 • 01 jun 2012
  FAKTA OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 2012:2 
  Arbetslöshetskassornas styrelsemöten - sammanställning av IAF:s enkät 
 • 28 mar 2012
  Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 
  Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? 

Rapporter

 • 2012:17 (20 DEC 2012) Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 
 • 2012:16 (13 DEC 2012) Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2012:15 (01 NOV 2012) Arbetslöshetskassornas beräkning av arbetslöshetsersättning enligt EU-förordningen 
 • 2012:14 (01 NOV 2012) Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 
 • 2012:13 (04 OKT 2012) Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 
 • 2012:12 (01 OKT 2012) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 
 • 2012:11 (01 OKT 2012) Arbetsförmedlingens indikatorer för att följa upp kontrollen av arbetssökande som söker arbetslöshetsersättning 
 • 2012:10 (14 SEP 2012) Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 
 • 2012:8 (29 AUG 2012) Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen 
 • 2012:9 (31 AUG 2012) Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 
 • 2012:7 (22 AUG 2012) Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 
 • 2012:6 (02 AUG 2012) Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2012:5 (13 jun 2012) Ekonomigranskning 2011 
 • 11 jun 2012 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 
 • 2012:4 (28 MAJ 2012) Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 
 • 2012:3 (26 APR 2012) Arbetslöshetskassornas arbete med systematiska kontroller av ärendekvaliteten 
 • 2012:2 (02 APR 2012) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 
 • 2012:1 (19 MAR 2012) IAF:s granskning av företagarärenden: Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 

2011

 • 2011:34 (21 DEC 2011) Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2011:33 (15 DEC 2011) Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2011:32 (12 DEC 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa  
 • 2011:31 (01 NOV 2011) IAF:s uppföljning av "Arbetsförmedlingens återrapportering 2010, fördjupade analyser" 
 • 2011:30 (01 NOV 2011) Arbetslöshetskassornas arbete med att förhindra felaktiga utbetalningar samt IAF:s redovisning av återkrav  
 • 2011:29 (24 OKT 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Ledarnas arbetslöshetskassa 
 • 2011:28 (30 SEP 2011 - REV. 23 JAN 2012) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan samt analys 
 • 2011:27 (20 SEP 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Småföretagarnas arbetslöshetskassa  
 • 2011:26 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Säljarnas arbetslöshetskassa 
 • 2011:25 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: SKTFs arbetslöshetskassa 
 • 2011:24 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2011:23 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Unionens arbetslöshetskassa 
 • 2011:22 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Teaterverksammas arbetslöshetskassa 
 • 2011:21(20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 
 • 2011:20 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2011:19 (20 JUN 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2011:18 (13 JUN 2011) Återbetalning av statsbidrag - kartläggning och analys av gällande regelverk 
 • 2011:17 (07 JUN 2011) IAF:s uppföljning av ”Arbetsförmedlingens återrapportering 2010, fördjupade analyser” 
 • 2011:16 (09 MAJ 2011) Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 
 • 2011:15 (18 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa 
 • 2011:14 (18 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa 
 • 2011:13 (18 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 
 • 2011:12 (18 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Musikernas arbetslöshetskassa 
 • 2011:11 (13 APR 2011) Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 
 • 2011:7 (04 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas a-kassa 
 • 2011:8 (04 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Finans- och försäkringsbranchens arbetslöshetskassa 
 • 2011:9 (04 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Journalisternas arbetslöshetskassa 
 • 2011:10 (04 APR 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2011:6 (01 APR 2011 - REV. 23 JAN 2012) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan m.m. 
 • 2011:5 (21 FEB 2011) Arbetslöshetskassornas åtgärder under 2010 för att minska genomströmningstiderna 
 • 2011:4 (07 FEB 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: IF Metalls arbetslöshetskassa 
 • 2011:3 (07 FEB 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Sveriges arbetares arbetslöshetskassa 
 • 2011:2 (07 FEB 2011) IAF:s granskning av ersättningsärenden: Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 
 • 2011:1 (07 FEB 2011) Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 

2010

 • 2010:37 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Lärarnas arbetslöshetskassa 
 • 2010:36 IAF:s granskning av ersättningsärenden: GS arbetslöshetskassa 
 • 2010:35 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa 
 • 2010:34 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 
 • 2010:33 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Arbetslöshetskassan Alfa 
 • 2010:32 IAF:s granskning av ersättningsärenden: STs arbetslöshetskassa 
 • 2010:31 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 
 • 2010:30 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Elektrikernas arbetslöshetskassa 
 • 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2010:28 Granskning av arbetslöshetskassornas återbetalning av statsbidrag för felaktigt utbetald ersättning 
 • 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 
 • 2010:26 IAF:s granskning av företagarärenden: Småföretagarnas arbetslöshetskassa 
 • 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 
 • 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 
 • 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 
 • 2010:22 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar för 2009 
 • 2010:21 IAF:s granskning av företagarärenden: Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 
 • 2010:20 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, mörkertalsstudie m.m. 
 • 2010:19 IAF:s granskning av företagarärenden: Ledarnas arbetslöshetskassa 
 • 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa 
 • 2010:17 IAF:s granskning av företagarärenden: Arbetslöshetskassan Alfa 
 • 2010:16 Arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna 
 • 2010:15 Utförsäkrade och ej utförsäkrade 
 • 2010:14 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2009 
 • 2010:13 Tidiga utbetalningar 
 • 2010:12 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EES-ärenden 
 • 2010:11 IAF:s granskning av företagarärenden: Unionens arbetslöshetskassa 
 • 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa 
 • 2010:9 Synpunkter gällande Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2010 
 • 2010:8 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan 
 • 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 
 • 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar 
 • 2010:5 Arbetsgivarintyget - analys och förslag till förändringar 
 • 2010:4 Granskning av informationssäkerheten i arbetslöshetskassornas medlemssystem 
 • 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner 
 • 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 
 • 2010:1 E-förvaltning 

2009

Promemorior

 • 21 dec 2009 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget 
 • 02 dec 2009 IAF:s synpunkter på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2009:2 
 • 06 sep 2009 Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa 
 • 12 aug 2009 Utökat elektroniskt informationsutbyte 
 • 26 feb 2009 Utökat elektroniskt informationsutbyte 
 • 30 dec 2009 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa:s ekonomi 
 • 09 jan 2009 Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 
 • 07 apr 2009 PM om Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor 
 • 30 apr 2009 PM om Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt 
 • 23 sep 2009 PM om Inskrivning på Arbetsförmedlingen - Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning 
 • 29 maj 2009 PM om Arbetsförmedlingen och geografiskt sökområde 

Rapporter

 • 21 dec 2009 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens regelförenklingsarbete 
 • 29 okt 2009 Redovisning av uppdrag till regeringen om arbetslöshetsersättning i samband med förtroendeuppdrag 
 • 01 jun 2009 Återrapportering av regeringsuppdrag om fördelningsmodell för anslagsnivåerna för bidrag till administration av grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2009:17 Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer 
 • 2009:16 Kvartalsrapport 4: Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 
 • 2009:15 Arbetslöshetskassorna och systematisk internkontroll 
 • 2009:14 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, del II 
 • 2009:13 Kvartalsrapport 3: redovisning av underrättelser och utförsäkrade 
 • 2009:12 Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa 
 • 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 
 • 2009:10 Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 
 • 2009:9 Uteslutning, frånkännande och polisanmälan 
 • 2009:8 Kvartalsrapport 2: Underrättelser lämnade av Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna samt utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 
 • 2009:6 Kvartalsrapport 1: Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 
 • 2009:5 Kompletterande aktörer 
 • 2009:4 Granskning av underrättelser som har återkallats av Arbetsförmedlingen eller som inte har mottagits av arbetslöshetskassan 
 • 2009:3 Arbetsförmedlingens arbete med matchning till lediga tjänster och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2009:2 Mörkertal för underrättelser till arbetslöshetskassan år 2007 
 • 2009:1 Kvartalsrapport 4: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 

2008

Fakta PM

 • 2:2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006
 • 1:2008 Sextio år av underrättelser

Granskningspromemorior

 • 18 dec 2008 Redovisning av underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling 
 • 21 nov 2008 Synpunkter gällande Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2008:2 
 • 12 maj 2008 Hur IAF genom sin tillsyn verkat för att Arbetsförmedlingen tillämpar arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt  
 • 26 sep 2008 Förstärkt samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar 
 • 15 aug 2008 Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 
 • 28 maj 2008 Synpunkter gällande Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2008:1 

Rapporter

 • 2008:12 Kvartalsrapport 3: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2008:11 Arbetslöshetskassornas hantering av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och återkrav 
 • 2008:10 Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften 
 • 2008:9 Arbetslöshetskassornas handläggningstider 
 • 2008:8 Gränsarbetare i Norden 
 • 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 
 • 2008:6 Kvartalsrapport 2: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2008:5 Arbetslöshetsersättning vid återkommande säsongsarbetslöshet 
 • 2008:4 Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur 
 • 2008:3 Aktivt arbetssökande 
 • 2008:2 Kvartalsrapport 1: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan 

2007

Promemorior

 • Synpunkter på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2007:2
 • Synpunkter på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2007:1
 • Underlag för regeringens handlingsplan för att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk

Fakta PM

 • 1-11:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU

Rapporter

 • 2007:26 Hur IAF:s tillsyn verkat för att tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen vid arbetsförmedlingarna genomförts på ett korrekt och likformigt sätt 
 • 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshets-försäkringen - Rapport 2 
 • 2007:25 Kvartalsrapport 4: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2007:23 Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften - Rapport 2 
 • 2007:22 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2007:21 Kompletterande redovisning för regeringens handlingsplan att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk 
 • 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 
 • 2007:19 Redovisning och analys av omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2007:18 Samverkan och bistånd för att förhindra felaktiga utbetalningar 
 • 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 
 • 2007:16 Kvartalsrapport 3: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2007:15 Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2007:14 Deltidsstudier med arbetslöshetsersättning 
 • 2007:13 Skanning och dokumenthantering 
 • 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 
 • 2007:10 Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften 
 • 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 
 • 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 
 • 2007:8 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2007:7 Arbetslöshetskassornas service och genomströmningstider 
 • 2007:6 Kvartalsrapport 2: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2007:5 Tillsyn över arbetslöshetskassornas insatser inom informationsutbytet 
 • 2007:4 Arbetsförmedlingen Kultur - en förstudie 
 • 2007:3 Kvartalsrapport 1: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2007:2 Säsongsarbetslöshet - Omfattning och kostnader - en förstudie 
 • 2007:1 Effekterna av borttagandet av studerandevillkoret för Arbetslöshetskassan Alfa 

2006

Fakta PM

 • 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005
 • 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning
 • 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan
 • 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda
 • 1:2006 Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa

Rapporter

 • 20 jun 2006 Komplettering av IAF:s redovisning 2006-04-06 i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen 
 • 06 apr 2006 Redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 
 • 2006:22 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 
 • 2006:21 Kvartalsrapport 4, 2006: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2006:20 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2006:19 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsersättning 
 • 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2006:17 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2006:16 Kostnadsutvecklingen för administration av grundbeloppet, Arbetslöshetskassan Alfa 
 • 2006:15 Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare vid arbetsförmedlingen - en förstudie 
 • 2006:14 Utförsäkrade - arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 
 • 2006:13 Arbetslöshetskassornas medlemshantering 
 • 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 
 • 2006:11 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 
 • 2006:10 AMV:s handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 
 • 2006:8 Kvartalsrapport 2, 2006: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2006:7 Den individuella handlingsplanens roll för kontrollfunktionen 
 • 2006:6 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsersättning 
 • 2006:5 Anvisning till ledig plats 
 • 2006:4 Beslut om arbetslöshetsersättning Förstagångsbeslut 
 • 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 
 • 2006:2 Kvartalsrapport 1,2006: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2006:1 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsersättning 

2005

Fakta PM

 • 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret
 • 2:2005 Kraftig ökning av antalet fall där arbetslöshetsersättning återkrävs
 • 1:2005 Fler medlemmar är enskilt anslutna i a-kassan

Rapporter

 • 16 mar 2005 Redovisning av uppdrag med anledning av EU:s utvidgning 
 • 2005:26 Tillsynsrapport om arbetsförmedlingen i Gotlands län 
 • 2005:25 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2005:24 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2005:23 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 
 • 2005:22 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsförsäkring 
 • 2005:21 Kvartalsrapport 4, 2005: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2005:20 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 
 • 2005:19 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 
 • 2005:18 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 
 • 2005:17 Kvartalsrapport 3, 2005: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2005:16 Redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 
 • 2005:15 Kvartalsredovisning: Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsförsäkring 
 • 2005:14 Kostnadsutvecklingen för administration av grundbeloppet, Arbetslöshetskassan Alfa 
 • 2005:13 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2005:12 Anvisning till aktivitetsgarantin eller förlängd period med arbetslöshetsersättning 
 • 2005:11 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 
 • 2005:10 Kvartalsrapport 2, 2005: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2005:9 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll 
 • 2005:8 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsförsäkring 
 • 2005:7 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 
 • 2005:6 Ifrågasatt ersättningsrätt – hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa 
 • 2005:5 Kunskaper på arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen 
 • 2005:4 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder 
 • 2005:3 Kvartalsrapport 1, 2005: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 
 • 2005:2 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2005:1 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsförsäkring 

2004

 • 2004:16 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2004:15 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 
 • 2004:14 Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna 
 • 2004:13 Kostnadsutvecklingen för administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 
 • 2004:12 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsersättning 
 • 2004:11 Kvartalsrapport 3, 2004 
 • 2004:10 Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen 
 • 2004:9 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 
 • 2004:8 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 
 • 2004:7 Kvartalsrapport 2, 2004 
 • 2004:6 Antalet EU-intyg som rör svensk arbetslöshetsförsäkring 
 • 2004:5 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen m.m. 
 • 2004:4 Plan för granskning av återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 
 • 2004:3 Kvartalsrapport 1, 2004 
 • 2004:2 Kostnadsutvecklingen för administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 
 • 2004:1 Slutrapport från utredningen "En ny myndighet för tillsynen över arbetslöshetskassan"