IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE bör erhålla bidrag 2015 samt förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa.

Med ovanstående uppdrag som grund föreslår IAF att följande arbetslöshetskassor erhåller bidrag 2016: 

 
Arbetslöshetskassa Belopp
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 1 636 363 kr
Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa 489 353 kr
Svensk handels arbetslöshetskassa 1 493 478 kr
Sveriges arbetares arbetslöshetskassa 1 118 543 kr
Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa 939 199 kr
Säljarnas arbetslöshetskassa 1 886 413 kr