IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens handläggning vid uteblivet besök eller kontakt

När en arbetssökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen ska han eller hon snabbt bli kallad till ett nytt besök eller en ny kontakt. Om personen har arbetslöshetsersättning ska dessutom arbetslöshetskassan underrättas. Syftet med de täta uppföljningarna är att de arbetssökande ska få förutsättningar att ändra sitt beteende om det inte stämmer överens med arbetslöshetsförsäkringens krav.

I hälften av fallen bokades en ny kontakt

En ärendekartläggning gjordes i slutet av 2015 och den visar bland annat att Arbetsförmedlingen bokade ett nytt besök eller en ny kontakt i hälften av fallen.

IAF:s slutsatser

Det finns en risk för att de arbetssökande inte får samma förutsättningar för att bryta sin arbetslöshet om inte Arbetsförmedlingen konsekvent bokar in ett nytt besök eller en ny kontakt eller om det tar olika lång tid att få ett nytt besök eller en ny kontakt. Om de inte har fått möjlighet att rätta till sitt beteende finns det också i förlängningen en risk för att de förlorar rätten till ersättning.

Arbetsförmedlingen bör i högre grad använda den befintliga funktionen i ärendehanteringssystemet för registrering av bokning eftersom uteblivna besök och kontakter som bokats på annat sätt inte alltid uppmärksammas. En konsekvens kan bli att det inte skickas en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassan. Den arbetssökande kan i så fall få ersättning som han eller hon inte har rätt till.