IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning under tid med studier olika

Det finns skillnader i arbetslöshetskassornas hantering av ärenden där arbetssökande söker arbetslöshetsersättning i kombination med studier. Skillnaderna gäller bland annat hur arbetslöshetskassorna beräknar studieperioden vid uppehåll i studierna och tillämpningen vid heltidsstudier.

Vägledning i rättspraxis saknas

IAF:s kartläggning visar att arbetslöshetskassornas tillämpning eller hantering inte strider mot lagar eller förordningar, utan ryms inom det tolkningsutrymme som finns. Det finns ingen rättspraxis som kan ge vägledning i hur regelverket ska tolkas, eftersom reglerna om studier under tid med arbetslöshetsersättning är jämförelsevis nya.

Risk för olika behandling av arbetssökande

Skillnaderna i arbetslöshetskassornas hantering innebär dock en risk för olika behandling av de arbetssökande. Beroende på vilken arbetslöshetskassa som handlägger ärendet kan arbetssökande få studera med arbetslöshetsersättning olika länge. De kan också få olika lång handläggningstid, eller en mer eller mindre generös bedömning av sin ansökan.

Samordning rekommenderas

IAF rekommenderar arbetslöshetskassorna att samordna sin hantering så att den blir mer likformig i väntan på en mer utvecklad rättspraxis.

Nya regler sedan oktober 2014

I oktober 2014 ändrades de regler som gäller under vilka förutsättningar arbetssökande kan få arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. IAF har i detta uppdrag skickat en enkät till arbetslöshetskassorna för att få en aktuell bild av hur de hanterar dessa ärenden och sammanställt statistik om antalet beslut 2013-2015.