IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort

IAF genomförde 2015 en granskning av arbetslöshetskassornas eget kapital. Nu har nivåerna på det egna kapitalet följts upp och IAF har bland annat bett arbetslöshetskassorna bedöma hur stort eget kapital de behöver.

Uppföljningen har gett följande resultat:

  • Arbetslöshetskassornas eget kapital är totalt sett fortsatt stort och sju arbetslöshetskassor har ett eget kapital som överstiger motsvarande 12 månaders kostnader. IAF:s uppfattning är att flera arbetslöshetskassor har utrymme att sänka medlemsavgifterna.
  • Hos flera arbetslöshetskassor saknas ett inriktningsbeslut av stämman eller styrelsen om hur stort det egna kapitalet ska vara. IAF anser att det är rimligt att arbetslöshetskassorna har ett formellt beslut om detta, med anledning av styrelsens ansvar för bland annat arbetslöshetskassans medelsförvaltning och det egna kapitalets koppling till arbetslöshetskassans beslut om storleken på medlemsavgiften.
  • Flera arbetslöshetskassor anser att de behöver kapital för att hantera en eventuell avveckling av verksamheten. Det egna kapitalet ska dock inte vara för stort eftersom det indikerar att medlemsavgiften är för hög. Lägre medlemsavgifter innebär att fler får möjlighet att ta del av arbetslöshetsförsäkringen. IAF:s uppfattning är därför att arbetslöshetskassorna inte ska behöva säkra upp med för mycket eget kapital för en eventualitet såsom att verksamheten i en framtid skulle behöva avvecklas.

    När verksamheten i en arbetslöshetskassa har upphört har det hittills skett genom fusion med en annan arbetslöshetskassa. Det finns inte något exempel på att en arbetslöshetskassa har upphört genom likvidation eller konkurs.