IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling

Mellan 2006 och 2008 sjönk antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna med 455 000 individer. Villkoren för att få arbetslöshetsersättning hade då skärpts samtidigt som kostnaden för att vara medlem steg kraftigt på grund av att kassorna skulle betala högre avgifter till staten. Det var fler kvinnor än män som lämnade arbetslöshetskassorna.

Sedan dess har avgiftshöjningarna (den förhöjda finansieringsavgiften och arbetslöshetsavgiften) tagits bort och antalet medlemmar har ökat varje år, men i långsammare takt än tidigare. Medlemsantalet är fortfarande lägre än före tappet. 2006 fanns ca 3,8 miljoner medlemmar, nu är motsvarande antal ca 3,5 miljoner. Nästan 30 procent i arbetskraften saknar medlemskap, för tio år sedan var den andelen 20 procent. Till arbetskraften räknas personer som antingen arbetar eller söker arbete.

IAF:s analys visar också att skillnaderna mellan de stora och de små arbetslöshetskassorna har ökat de senaste tio åren. Idag är majoriteten av alla medlemmar organiserade i någon av de fyra största kassorna: Akademikernas, Unionens, Kommunalarbetarnas och IF Metalls. Det är också vanligare att medlemsantalet i arbetslöshetskassor med färre än 20 000 medlemmar minskar, jämfört med kassor som har fler medlemmar.