IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringskassans avstängningar från aktivitetsstöd

Försäkringskassan ska stänga av deltagare från rätten till aktivitetsstöd efter beslut från Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska även fatta beslut om att stänga av deltagare som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som påverkar rätten till ersättning. IAF har undersökt om Försäkringskassans rutiner för avstängningar stämmer med regelverket.

Rutinerna stämmer med regelverket men systemstöden brister

IAF:s undersökning visar att Försäkringskassans rutiner stämmer med regelverket. Det gäller både rutinerna för att verkställa avstängningar efter beslut från Arbetsförmedlingen och rutinerna för Försäkringskassans egna avstängningar efter vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Däremot visar undersökningen att Försäkringskassans system inte fullt ut stödjer tillämpningen av regelverket.

Många beslut verkställs inte och orsaken är inte sökbar

Försäkringskassan hade inte verkställt 39 procent av de avstängningsbeslut som de fått från Arbetsförmedlingen 1 oktober 2015 till 31 mars 2016. Enligt Försäkringskassan beror detta i huvudsak på att deltagaren inte kommit in med ersättningsansökan. Om en sådan inte kommer in kan de inte verkställa beslutet.

Försäkringskassan sparar inte ersättningsansökningar i ett sökbart format i systemet. Det är möjligt att Försäkringskassans hantering i de 39 procenten är helt korrekt, men det går alltså inte att säkerställa genom datauttag.

Preliminära beslut går inte att söka fram

Om det går verkställer Försäkringskassan en avstängning redan när de får Arbetsförmedlingens preliminära beslut. Handläggaren verkställer då avstängningsdagarna, men registrerar dem inte i systemet förrän det slutliga beslutet kommer. Dessa beslut går inte att söka fram i Försäkringskassans system. Det innebär bland annat att IAF inte kan utöva tillsyn av besluten.

IAF har identifierat följande utvecklingsområden:

  • Försäkringskassan bör säkerställa att de har system som möjliggör uppföljning av varför avstängningar inte verkställs.
  • Försäkringskassan bör säkerställa att de har system som stödjer deras tillämpning av regelverket för avstängningar inom aktivitetsstödet.
  • Försäkringskassan bör i sina rutindokument påtala vikten av att dokumentera varför en avstängning inte verkställs.
  • Försäkringskassan bör i sina rutindokument tydligare påtala hur förmildrande omständigheter ska styrkas.