IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att lämna ett underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Underlaget ska enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE bör få bidrag 2017 samt förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa.

Med ovanstående uppdrag som grund föreslår IAF att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2017:

 
Arbetslöshetskassa Belopp
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 1 363 410 kr
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 201 118 kr
Skogs- och lantbrukdstjänstemännens arbetslöshetskassa 1 097 497 kr
Svensk Handels arbetslöshetskassa 1 158 842 kr
Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa 1 248 755 kr
Säljarnas arbetslöshetskassa 1 860 218 kr