IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser och sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning

Under 2016 inträffade nästan 67 000 fall där personer med arbetslöshetsersättning fick en sanktion för att de inte hade skött sitt arbetssökande. Det visar en rapport till regeringen från IAF.

De flesta sanktionerna, 81 procent, gällde personer som inte hade skickat in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid. Däremot var det ovanligt att personer fick en sanktion för att de inte sökte lämpligt arbete tillräckligt aktivt. IAF anser att det kan tyda på att många arbetsförmedlingsenheter inte prioriterar arbetet med att kontrollera sökaktiviteten.

De flesta ersättningstagarna sköter sitt arbetssökande

Majoriteten av de som får arbetslöshetsersättning sköter sitt arbetssökande. Mellan september 2013 och december 2016 var det 35 procent av ersättningstagarna som nådde det första trappsteget och fick en varning. En klar majoritet av dessa, 69 procent, fick sedan inga fler sanktioner. Under samma period var det 11 procent av ersättningstagarna som misskötte sitt arbetssökande flera gånger och blev avstängda från ersättning minst en dag, medan mindre än 1 procent nådde det femte och sista trappsteget och blev av med resterande del av ersättningsperioden.

När det kan misstänkas att en person med arbetslöshetsersättning inte följer regelverket ska Arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassan som därefter fattar beslut om eventuell sanktion. Den första sanktionen är en varning, därefter trappas sanktionen gradvis upp om förseelsen upprepas och vid sista steget upphör ersättningsrätten.