IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Det kan ske förbättringar i både regeltillämpningen och ärendehanteringssystemet när det gäller Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet. Det visar en granskning IAF har gjort.

Granskningen har utgått från frågorna: 

  • Tillämpar Arbetsförmedlingen reglerna för återkallande av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet på ett rättssäkert sätt? 
  • Kvarstår tidigare uppmärksammade brister i samband med IAF:s granskning 2015, att Arbetsförmedlingen återkallar anvisningar till jobb- och utvecklingsgarantin vid händelser som ska hanteras inom sanktionssystemet?   

För den som har varit anvisad till jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet innebär ett beslut om återkallande att personen mister både platsen i programmet och eventuell ersättning. 

Granskningen omfattar 392 återkallade anvisningar från andra kvartalet 2018 och IAF bedömer bland annat att:

  • Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning var korrekt i 86 procent av återkallanden i jobb- och utvecklingsgarantin samt 75 procent i etableringsprogrammet.
  • Arbetsförmedlingens val av orsak var korrekt i 96 procent av ärendena i jobb- och utvecklingsgarantin och något lägre; 84 procent i etableringsprogrammet.

Brister i Arbetsförmedlingens regeltillämning

IAF riktar kritik mot att Arbetsförmedlingen fortfarande återkallar anvisningar till jobb- och utvecklingsgarantin felaktigt samt återkallar anvisningar till etableringsprogrammet felaktigt.

IAF anmärker mot att:

  • Arbetsförmedlingen i vissa fall väljer fel orsak när en anvisning återkallas  
  • Arbetsförmedlingen brister i tillämpningen av regelverket vid ny anvisning efter återkallelse

Brister i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem

  • Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem har brister som försvårar korrekt regeltillämpning

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2020 skriftligt redogöra för IAF vilka åtgärder man gjort för att komma till rätta med de brister som granskningen visar.