IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2019 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.

IAF föreslår att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2019:

Arbetslöshetskassa

Bidrag i kronor

Hamnarbetarnas

1 148 002 kr

Journalisternas

7 999 kr

Pappersindustriarbetarnas 

   586 929 kr

Skogs- och lantbrukstjänstemännens

1 680 392 kr

Sveriges Arbetares

   988 122 kr

Säljarnas

1 436 504 kr