IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader. Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.

IAF föreslår att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2020:

Arbetslöshetskassa Bidrag, summa kronor
Hamnarbetarnas  1 205 227 kr 
Pappersindustriarbetarnas  459 371 kr 
Sveriges Arbetares  528 132 kr 
Säljarnas  1 250 295 kr