IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för hur ett tillfälligt bidrag om 10 miljoner kronor till arbetslöshetskassornas ska fördelas.

Syftet med bidraget är att stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF har tagit fram ett förslag på fördelning av bidraget, som bygger på tillgänglig data. Förslaget innebär att arbetslöshetskassorna delar på dels ett fast belopp och dels ett belopp som grundar sig på antalet ersättningstagare och antalet inkomna ersättningsansökningar. 

IAF föreslår följande bidragsfördelning:

Arbetslöshetskassa Förslag till bidragsnivå (Kronor)
Akademikernas 569 667 kr 
Alfa 804 381 kr 
Byggnadsarbetarnas 360 012 kr 
Elektrikernas 271 684 kr 
Fastighets 357 486 kr 
Finans- och Försäkringsbranschens 277 124 kr 
GS 315 476 kr 
Hamnarbetarnas 2 291 kr 
Handelsanställdas 483 585 kr 
Hotell- och Restauranganställdas 587 874 kr 
IF Metalls 451 535 kr 
Journalisternas 265 941 kr 
Kommunalarbetarnas 1 125 268 kr 
Ledarnas 213 041 kr 
Livsmedelsarbetarnas 301 267 kr 
Lärarnas 239 031 kr 
Pappersindustriarbetarnas  258 550 kr 
Sekos 271 889 kr 
Småföretagarnas 308 552 kr 
STs 198 285 kr 
Sveriges arbetares 266 560 kr 
Säljarnas 265 223 kr 
Transportarbetarnas 368 281 kr 
Unionens 1 171 120 kr 
Vision 265 878 kr 

Samtliga arbetslöshetskassor föreslås få ett bidrag på 150 000 kronor. Små arbetslöshetskassor bedöms vara i behov av ytterligare medel, eftersom det inom små organisationer kan vara särskilt svårt att finna resurser att förstärka kontrollarbetet. Nio kassor får därför 100 000 kronor vardera i syfte att förstärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa ska fusioneras med Sveriges arbetares arbetslöshetskassa och föreslås därför inte ta del av bidragets fasta delar.