IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen 2022

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur ett bidrag på 10 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna ska fördelas.

Syftet med bidraget är att stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF har tagit fram ett förslag på fördelning av bidraget, som bygger på tillgänglig data. Förslaget innebär att arbetslöshetskassorna delar på dels ett fast belopp och dels ett belopp som grundar sig på antalet ersättningstagare och antalet inkomna ersättningsansökningar.

Samtliga arbetslöshetskassor föreslås få ett bidrag på 150 000 kronor. Små arbetslöshetskassor bedöms vara i behov av ytterligare medel, eftersom det inom små organisationer kan vara särskilt svårt att finna resurser att förstärka kontrollarbetet. Nio kassor får därför 100 000 kronor vardera i syfte att förstärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.

IAF föreslår följande fördelning av bidraget

 
Arbetslöshetskassa Bidragsfördelning, kronor
Akademikernas 575 689 kr
Alfa 810 367 kr
Byggnadsarbetarnas 344 178 kr
Elektrikernas 270 409 kr
Fastighets 360 261 kr
Finans- och Försäkringsbranschens 278 573 kr
GS  311 518 kr
Handelsanställdas 483 807 kr
Hotell- och Restauranganställdas 552 665 kr
IF Metalls 445 108 kr
Journalisternas 265 332 kr
Kommunalarbetarnas  1 183 726 kr
Ledarnas  213 148 kr
Livsmedelsarbetarnas 301 425 kr
Lärarnas 247 643 kr
Pappersindustriarbetarnas 260 155 kr
Sekos 261 920 kr
Småföretagarnas  310 677 kr
STs 199 384 kr
Sveriges arbetares 269 266 kr
Säljarnas 265 317 kr
Transportarbetarnas 364 597 kr
Unionens 1 154 910 kr
Vision 269 925 kr
Total bidragssumma 10 000 000 kr