IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022

A-kassornas ekonomi var stabil 2022. Intäkter och kostnader uppgick till ungefär samma nivåer som 2021 vilket innebar att a-kassornas samlade eget kapital vid slutet av året var lika stort som året innan.

IAF konstaterar att a-kassorna i stort följer regelverket för årsredovisningar. IAF har dock upptäckt några brister i administrativa rutiner hos vissa arbetslöshetskassor. Dessa har uppmärksammats på detta för att de ska göra rätt i fortsättningen.