IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att inkomma med beräkningar och förslag om hur ett bidrag om 10 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna för budgetåret 2023 ska fördelas.

Syftet med bidraget är att stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget innebär att arbetslöshetskassorna delar på dels ett fast belopp, dels ett belopp som grundar sig på antalet ersättningstagare och antalet inkomna ersättningsansökningar. 

IAF föreslår följande fördelning av bidraget

 
Arbetslöshetskassa Bidragsfördelning, kronor
Akademikernas 594 265 kr
Alfa 841 498 kr
Byggnadsarbetarnas 340 164 kr
Elektrikernas 266 860 kr
Fastighets 369 660 kr
Finans- och Försäkringsbranschens 279 546 kr
GS  313 580 kr
Handelsanställdas 495 472 kr
Hotell- och Restauranganställdas 474 175 kr
IF Metalls 453 251 kr
Journalisternas 263 971 kr
Kommunalarbetarnas  1 283 998 kr
Ledarnas  211 563 kr
Livsmedelsarbetarnas 299 684 kr
Lärarnas 257 136 kr
Pappersindustriarbetarnas 263 296 kr
Sekos 257 056 kr
Småföretagarnas  310 078 kr
STs 202 410 kr
Sveriges arbetares 270 143 kr
Säljarnas 265 371 kr
Transportarbetarnas 354 276 kr
Unionens 1 054 374kr
Vision 278 172 kr
Total bidragssumma 10 000 000 kr

Samtliga arbetslöshetskassor föreslås få ett bidrag på 150 000 kronor. Små arbetslöshetskassor ges också extra medel för att kunna fortsätta vidareutveckla sina kontroller och förstärka upp kontrollarbetet med ytterligare resurser. Nio kassor får därför ytterligare 100 000 kronor vardera i syfte att förstärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.