IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2017:11

Granskning av Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa är den första arbetslöshetskassan som IAF granskat enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas...

Rapport

2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att lämna ett underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor...

Rapport

2017:9

Rollfördelningen vid hanteringen av underrättelser

Det finns liknande regler inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen för åtgärder när en arbetssökande eller deltagare...

Rapport

2017:6

Underrättelser och sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning

Under 2016 inträffade nästan 67 000 fall där personer med arbetslöshetsersättning fick en sanktion för att de inte hade skött sitt arbetssökande. Det visar...

Rapport

2017:7

Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Under 2016 deltog 367 000 personer i något arbetsmarknadspolitiskt program som gav rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Samma år beslutade Arbetsförmedlingen...

Rapport

2017:8

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

IAF har i två rapporter till regeringen redovisat och analyserat Arbetsförmedlingens underrättelser samt arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktionsbeslut för...

Rapport

2017:5

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Det är enheten Ersättningsprövning på Arbetsförmedlingen som utreder och fattar beslut efter underrättelser från Arbetsförmedlingens lokala kontor när...

Rapport

2017:3

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Det finns inget krav i regelverket på att Arbetsförmedlingen ska anvisa arbetssökande till lediga platser, men när en platsanvisning är gjord finns det regler som Arbetsförmedlingen...

Rapport

2017:4

Översyn av bidraget till små arbetslöshetskassor

IAF har av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn av bidraget till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader. Sedan 2009 har staten betalat ett...

Rapport

2017:2

Översyn av branschspecifik specialreglering

IAF har undersökt den branschspecifika specialreglering som finns inom arbetslöshetsförsäkringen. Den branschspecifika specialregleringen fungerar till stora delar bra Analysen...

Rapport