IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:21

Arbetslöshetskassornas hantering av överklaganden

IAF har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar överklaganden. Kartläggningen har gjorts dels genom en enkät till samtliga arbetslöshetskassor och dels genom att domare...

Rapport

2016:20 Reviderad 2016-10-20

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

Arbetslöshetskassorna skiljer sig fortsatt åt i hur de hanterar uteslutningar och frånkännanden, samt återkrav som inte går vidare för prövning av sanktion.

Rapport

2016:19
2016:18

Kontrollen av arbetssökande varierar mellan Arbetsförmedlingens kontor

Kontrollen av arbetssökande varierar mellan Arbetsförmedlingens kontor Det finns mätbara skillnader mellan Arbetsförmedlingens kontor i hur väl de utför kontrollen av...

Rapport

2016:17

Använder a-kassorna Försäkringskassans e-tjänst när ansökningar måste kompletteras?

Arbetslöshetskassorna bör bli bättre på att använda Försäkringskassans elektroniska tjänst LEFI Online i ärenden där personer har skickat in ansökningar...

Rapport

2016:16

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor...

Rapport

2016:15

Arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning under tid med studier olika

Arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om arbetslöshetsersättning under tid med studier olika Det finns skillnader i arbetslöshetskassornas hantering av ärenden där...

Rapport

2016:14

Arbetsförmedlingens handläggning vid uteblivet besök eller kontakt

När en arbetssökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen ska han eller hon snabbt bli kallad till ett nytt besök eller en ny kontakt. Om personen har arbetslöshetsersättning...

Rapport

2016:13

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter

Aktivitetsrapporter som saknar aktiviteter Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter behöver förbättras. IAF:s granskning visar omfattande brister i handläggningen...

Rapport

2016:12

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort

Arbetslöshetskassornas eget kapital fortsatt stort IAF genomförde 2015 en granskning av arbetslöshetskassornas eget kapital. Nu har nivåerna på det egna kapitalet följts...

Rapport